Ultrason

Ultrason hizmetlerimizle ilgili bilgileri aşağıda görebilirsiniz.
bodrum ultrason hizmetler
http://bodrumultrason.com/wp-content/uploads/2023/09/tum-batin-ultrasyonu.png

Tüm Batın Ultrasonu

Tüm batın us (abdomen ultrasonografi), karın bölgesinin ultrasonografi ile incelenmesi işlemidir.

Üst Batın Ultrasonu

Üst Batın Ultrasonu

Karnın üst kısmındaki organların ultrason ile görüntülenmesine üst batın ultrasonu denir.

Pelvik (Alt Batın) Ultrason

Pelvik (Alt Batın) Ultrason

Karnın alt kısmındaki organların ultrason ile görüntülenmesine alt batın (pelvik) ultrasonu denir.

http://bodrumultrason.com/wp-content/uploads/2023/09/karaciger-ultrasyonu.png

Karaciğer Ultrasonu

Karaciğer (Hepatobilier) us karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının görüntülendiği ultrason işlemidir.

Safra ve Pankreas Ultrasonu

Safra ve Pankreas Ultrasonu

Safra kesesi ve pankreas hastalıklarının USG ile incelenerek detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar.

Renal (Üriner) Ultrason

Renal (Üriner) Ultrason

Renal (Üriner) US; böbrekler, idrar yolları ve idrar kesesinin ultrason ile değerlendirildiği tetkiktir.

Boyun Ultrasonu

Boyun Ultrasonu

Boyun US; tiroit bezi, tükrük bezleri, boyundaki ana damarlar ve lenf nodlarının incelenmesini sağlar.

Tiroid Ultrasonu

Tiroid Ultrasonu

Tiroit US boyundaki tiroit bezinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için yapılan ultrason yöntemidir.

Yeni Doğan Kalça Ultrasonu

Yeni Doğan Kalça Ultrasonu

Halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen durumun erken teşhis edilmesi için yapılan bir tetkiktir.

Transfontanel Ultrason

Transfontanel Ultrason

Transfontanel US, yenidoğan bebeğin beyin yapısını incelemeye yarayan bir ultrason tekniğidir.

Meme Ultrasonu

Meme Ultrasonu

Meme US, ses dalgalarıyla meme dokusunun incelenmesini sağlayan özel bir görüntüleme sistemidir.

Transvajinal Ultrason

Transvajinal Ultrason

Transvajinal US, kadın üreme organlarının incelenmesi amacıyla kullanılan bir ultrason yöntemidir.

instagram
yol tarifi
whatsapp