Tiroid Ultrasonu

Tiroid Ultrasonu

Tiroit bezinin her iki lobu ve onları ortada birleştiren istmus adlı parçaları ultrason ile incelenir. Beze ait yapısal anormallikler ve nodüller varsa bunların yerleri, boyutları, sayısı ve iç yapıları belirlenir. Nodüller kistik, solid ya da karışık yapıda olabilirler. Renkli Doppler incelemesi ile hem nodüllerin hem de genel olarak bezin kanlanması değerlendirilir.

US tetkiki radyasyon içermediğinden tetkikin hasta için hiçbir riski yoktur; inceleme rahatlıkla tekrarlanabilir. Tetkik bezin yapısal anormallikleri hakkında bilgi vermesine karşın bezin fonksiyonunu değerlendiremez. Fonksiyon değerlendirmesi için hormon değerleri (T3, T4, TSH ve gerektiğinde Anti TPO, Anti tiroglobulin) ve sintigrafi gibi yöntemlere başvurulur. US eşliğinde tiroit bezindeki nodülden ince bir iğne ile biyopsi de alınabilir.

Tiroid Ultrasonu
instagram
yol tarifi
whatsapp