Tüm Batın Ultrasonu

Tüm Batın Ultrasonu

ÜST BATIN + ALT BATIN

  • Karaciğer
  • Safra kesesi
  • Dalak
  • Pankreas
  • Böbrekler
  • Böbrek üstü bezleri (Sürrenal bezler)
  • Mesane
  • Uterus (Rahim)
  • Over (yumurtalık)
  • Prostat

Karın ultrasonu üst karın, alt karın (pelvik) ve tüm karın olmak üzere üç çeşittir. Karaciğer, safra kesesi ve pankreas değerlendirmeleri için aç karınla ultrason yapmak gereklidir. Toklukta karın içi gaz ve sindirim sırasında safra kesesinin kasılması nedeniyle normalden daha küçük boyutta olması gibi etkenlerden dolayı incelemenin kalitesi bozulur; bu nedenle daha optimal sonuçlar için açlık gereklidir.

Böbrek, mesane, prostat ve jinekolojik organların değerlendirmesi için idrara sıkışıklık gerekmektedir.

İdrara sıkışıklık gerekme sebepleri;

Mesane içinin idrarla dolu olması mesane içi taşların, kitlelerin daha ayrıntılı görünmesini sağlar.

Prostat, mesane çıkışında yer alan bir organ olduğu için prostat hacmi daha optimal ölçülür. Benign Prostat Hiperplazisinde prostatın mesane içine doğru büyümesi gibi idrar çıkışını azaltan ve işeme problemlerine neden olan durumun görülebilmesi sağlanır.

Mesane içinin idrarla dolu olması ultrasondaki ses dalgalarının daha kuvvetli iletilebilmesini sağladığı için jinekolojik organlardaki hastalıklar daha ayrıntılı görülebilir.

Jinekolojik organların pelvik (suprapubik) ultrason ile görüntülenemediği durumlarda transvajinal ultrasonla daha ayrıntılı inceleme yapılabilir.

instagram
yol tarifi
whatsapp