Doppler

Doppler hizmetlerimizle ilgili bilgileri aşağıda görebilirsiniz.
bodrum ultrason hizmetler
renal renkli doppler

Renal Renkli Doppler

Böbrek hastalıklarının tanı, prognoz ve yönetimi için değerlendirilmesinde kullanılan bir tetkiktir.

Venöz Renkli Doppler

Venöz Renkli Doppler

Toplardamar (venöz) rahatsızlıklarının tespiti ve tanısı için kullanılan ultrasonografi yöntemidir.

Arteriyel Renkli Doppler

Arteriyel Renkli Doppler

Bir damardaki veya bir organdaki kan akımını, damarda daralmayı inceleyen bir görüntülemedir.

Fistül Renkli Doppler

Fistül Renkli Doppler

Diyaliz hastalarında fistülün çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgi edinmede kullanılan bir tetkiktir.

Karotis Arter Renkli Doppler

Karotis Arter
Renkli Doppler

Boyun bölgesinden beyne giden ana atardamarın (Şah Damarı,Karotis) incelendiği tetkiktir.

Vertebral Arter Renkli Doppler

Vertebral Arter Renkli Doppler

Boyunda beyinciğe temiz kan taşıyan ana atardamarın yapılarının incelendiği önemli bir tetkiktir.

https://bodrumultrason.com/wp-content/uploads/2023/09/abdominal_aorta-renkli.png

Abdominal Aorta Renkli Doppler

Karın boşluğu içindeki organları ve kan damarlarını inceleyen bir görüntüleme yöntemidir.

instagram
yol tarifi
whatsapp