Gebelik Tanısı

Gebelik Tanısı

Gebeliğin başlamasıyla birlikte kanda beta HCG seviyesi yükselerek kan tahlili ile tespit edilir. Ancak beta HCG seviyesindeki artış gebelik tanısı için yeterli görülmez. Ultrason ile gebelik kesesinin ve daha ileri haftalarda kalp atışının gözükmesi ile gebelik tanısı konulur ve takipleri yapılır.  Dış gebeliklerin tanısı gebelik kesesinin rahimde görünmemesiyle ya da pelvik renkli doppler incelemesinde rahim dışındaki jinekolojik organlarda ektopik odak görünmesiyle konulur. Bu süreçte beta HCG seviyesinin yeterince yükselmemesi de önemli bir belirteçtir.

https://bodrumultrason.com/wp-content/uploads/2023/09/gebelik_tanisi-1.png
instagram
yol tarifi
whatsapp